fbpx

Privacyverklaring

Algemeen
Skyfion als eigenaar en exploitant van skyfion.world (en alle subdomeinen ervan) hecht veel waarde aan de bescherming van de privacy van elke websitebezoeker. De persoonlijke gegevens worden zeer vertrouwelijk behandeld en alle regels en voorschriften inzake gegevensbescherming worden gerespecteerd.

De volgende gegevens worden via onze website verzameld: persoonlijke gegevens (verstrekt door uw apparaat om met de website te communiceren), trackinggegevens (gegenereerd wanneer u onze website gebruikt) en persoonlijke contactgegevens, die u aan ons hebt meegedeeld bij het gebruik van onze diensten.

a) De verzamelde persoonlijke gegevens op skyfion.world worden gebruikt voor de beste gebruikerservaring, organisatorische en technische doeleinden zoals stabiliteit en veiligheid tijdens het gebruik van onze website. Daarom verzamelen we het IP-adres, de bezoekdatum en -tijd, de bekeken inhoud, de webbrowser en de versie en taal, het besturingssysteem en de interface. We verwijzen naar de wettelijke basis voor het verzamelen van deze persoonsgegevens van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG / artikel 6.1 (f))

b) U heeft te allen tijde het recht om uw toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens in te trekken. Als we de verwerking van uw persoonsgegevens baseren op artikel 6.1 (f) van de AVG, heeft u het recht om bezwaar te maken op grond van uw specifieke situatie. Herroeping en bezwaar zijn toegestaan ​​via e-mail (hello@skyfion.world).

c) We zullen uw verstrekte gegevens alleen aan derden verstrekken met uw specifieke toestemming voor dit doel of wanneer de blootstelling noodzakelijk is voor het verlenen van de dienst of wanneer we daartoe verplicht zijn door een bestuursorgaan of op bevel van de rechtbank.

d) De beschikbaarheid van deze website voor de bezoekers wordt ondersteund door externe IT-dienstverleners die mogelijk toegang hebben voor wijzigings- en onderhoudsdoeleinden tot de persoonlijke gegevens die via deze website worden verzameld.

e) De persoonsgegevens worden gewist zodra de gegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze zijn opgeslagen.

f) We zullen uw gegevens niet verwijderen als bewaring vereist is vanwege wettelijke opslagverplichtingen of in individuele gevallen langere opslag vereist is vanwege de verklaring of de mogelijke verklaring van claims tegen Skyfion in verband met een contract of precontractuele maatregelen. In het geval van wettelijke bewaarvereisten, wordt de verwerking van de gegevens eerst beperkt en vervolgens verwijderd zodra de bewaartermijn is verstreken. De trackinggegevens die worden gegenereerd wanneer u onze website gebruikt, worden verwijderd zodra u skyfion.world verlaat.

Aanmeldingsformulier
Voor de bezoeker is het mogelijk om het aanmeldingsformulier te gebruiken om zich aan te melden voor onze diensten. Tijdens dit proces verzamelen we de persoonlijke gegevens (naam, e-mailadres, en andere gegevens indien van toepassing) die worden gebruikt om het online aanmeldingsformulier in te vullen. Bij het versturen van de informatie via de button geeft u ons ook uw IP-adres, datum en tijd van uw aanmelding. We stellen deze persoonsgegevens niet ter beschikking aan derden zonder vooraf toestemming te vragen of gebruiken ze voor geen enkel ander doel dan om de aanmelding te verwerken. De wettelijke basis voor het verzamelen en verwerken van deze persoonsgegevens vindt u in de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG / artikel 6.1 (f)). Het verwerken van de aanmelding is een gerechtvaardigd belang.

Als alternatief kunnen bezoekers via e-mail contact met ons opnemen. In dat geval verzamelen we de persoonlijke gegevens die door de e-mail en de toepassing ervan worden verzonden. De wettelijke basis voor het verzamelen en verwerken van deze persoonsgegevens vindt u eveneens in de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG / artikel 6.1 (f)). Het verwerken van de e-mail is een gerechtvaardigd belang. Hetzelfde geldt voor aanvragen die we via andere manieren ontvangen (telefonisch of per post).

Cookie beleid
Skyfion.world maakt gebruik van “cookies” om de website te optimaliseren. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van uw gebruik van skyfion.world vergemakkelijken. Enerzijds maken de cookies websites handiger bij het gebruik. Aan de andere kant maken cookies het verzamelen en analyseren van statistische gegevens over het gebruik van de website mogelijk om de website en de getoonde inhoud te verbeteren. Cookies worden van uw computer verwijderd zodra ze niet langer nodig zijn. De wettelijke basis voor het verzamelen en verwerken van cookies en de daarmee samenhangende persoonsgegevens is geschreven in de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG / artikel 6.1 (f).


Skyfion.world gebruikt twee soorten cookies.

a) Tijdelijke cookies, ook wel sessiecookies genoemd. Deze cookies worden automatisch verwijderd wanneer de browser wordt gesloten. Er wordt een sessie-ID opgeslagen die het mogelijk maakt om te matchen met verschillende verzoeken van de algemene sessie van uw browser. Dit betekent dat uw computer kan worden herkend wanneer u terugkeert naar skyfion.world.

b) Permanente cookies worden automatisch verwijderd na een vooraf gedefinieerde duur en kunnen verschillen voor verschillende cookies. U kunt deze cookies op elk moment verwijderen in de beveiligingsinstellingen van uw browser.

U kunt de instellingen van uw browser in uw voordeel configureren, bijv. het weigeren van cookies van derden of cookies in het algemeen. In dit geval kunt u echter te maken krijgen met enkele beperkingen in de ervaring met skyfion.world.

Google Analytics
Skyfion.world maakt gebruik van Google Analytics, een website-analyseservice die wordt aangeboden door Google Inc. 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 VS (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van cookies. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website (inclusief uw IP-adres) wordt verzonden naar en opgeslagen door Google op servers in de Verenigde Staten. Als IP-anonimisering is geactiveerd op deze website, wordt uw IP-adres afgekapt binnen het gebied van de lidstaten van de Europese Unie of andere partijen bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres eerst naar een server van Google in de VS gestuurd en daar ingekort. De IP-anonimisering is niet actief op deze website. Google gebruikt deze informatie namens de exploitant van deze website om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en om hen andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Het IP-adres dat uw browser doorgeeft in het kader van Google Analytics, wordt niet gekoppeld aan andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door de juiste instellingen in uw browser te selecteren. Houd er echter rekening mee dat als u dit doet, u mogelijk niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken. U kunt er ook voor kiezen om niet gevolgd te worden door Google Analytics met effect voor de toekomst door de Google Analytics Opt-out Browser Add-on voor uw huidige webbrowser te downloaden en te installeren: tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Facebook Pixel
Skyfion.world maakt gebruik van de Facebook Pixel met de functie van het meten van website bezoeken met een analytische cookie. Wij gebruiken een Facebook Pixel om de effectiviteit van advertenties te meten (het percentage van het publiek die een advertentie ziet en de website daadwerkelijke bezoekt, zich aanmeldt voor onze diensten of iets aanschaft). Verder gebruiken we de Facebook Pixel om vergelijkbare doelgroepen aan te maken die lijken op websitebezoekers om zo nieuwe website bezoekers aan te trekken. Daarnaast kunnen we u daarmee ook uitsluiten van advertenties in verband met voorafgaande acties door u als de websitebezoeker.

Op onderstaande pagina’s leest u hoe u kunt instellen hoe Facebook uw gegevens gebruikt om u advertenties te tonen en hoe u zich kunt afmelden voor de weergave van op online interesse gebaseerde advertenties van Facebook.

Facebook Cookies
https://www.facebook.com/policies/cookies/.

Facebook Privacybeleid
https://www.facebook.com/about/privacy/

Facebook advertentie instellingen
https://www.facebook.com/help/568137493302217?helpref=faq_content

Sociale plug-ins
Deze website maakt gebruik van sociale plug-ins, die helpen de website te integreren met een aantal sociale mediaplatforms. Dit maakt het voor gebruikers mogelijk om gegevens naar sociale media te sturen, door op de respectievelijke logo’s of iconen van de sociale mediasites te klikken om de inhoud te “tweeten”, “delen” of “liken”. Momenteel maakt de website geen gebruik van plug-ins. Alleen een bezoek aan skyfion.world zal er niet toe leiden dat uw gegevens worden overgedragen naar de sociale mediaplatforms. Gegevens worden naar sociale mediasites overgedragen en daar opgeslagen nadat u op de relevante link of knop hebt geklikt. U kunt de aanbieder van de respectieve plug-in herkennen aan het label bij de knop, de beginletter of het logo.

Met de beschikbaarheid van de sociale plug-ins op onze website, kunt u de diensten van de respectieve providers gebruiken en krijgt u meer informatie over hun privacybeleid op hun websites.

Gebruikersrechten en verbinding
U heeft de volgende rechten met betrekking tot het gebruik van skyfion.world

Het recht op toegang tot informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens (artikel 15 AVG)
Het recht op rectificatie (artikel 16 AVG)
Het recht om te wissen (artikel 17 AVG)
Het recht op dataportabiliteit (artikel 20 AVG).
Het recht op beperking van de verwerking (artikel 18 AVG)
Voor informatie over dit privacybeleid kunt u contact opnemen via hello@skyfion.world